Customer Reviews

Review of FlashDriveDD.COM

Verified Buyer
By วันเพ็ญ แก้วเมืองใต้
Posted on 03.05.2019
สินค้าดี มีคุณภาพ ใช้งานง่ายดี เพราะมีรูปร่างผอม ไม่เกะกะเวลาเสียบ แถมยังทำโลโก้ได้อีกด้วยดีจริงๆ
No replies