Customer Reviews

Review of FlashDriveDD.COM

Verified Buyer
By ศิวัจน์ ชัยวิบูลย์พร
Posted on 08.05.2019
เวปใช้งานง่าย ทำแบบได้เร็ว มีล่มบ้าง งานแกะสวยคมชัดจัดส่งเร็วมีปัญหาบ้างคือ Flashdrive 1 อัน จากหลายๆอัน ด้านในกาวหลุดออกจากไม้ ก่อนหน้านี้ ตัวกล่องไม้เลอะเทอ ดำๆ รอบก่อนล่าสุดหน้ากล่อง ตาไม้มาชัดมาก ดอกไม้กล่องนี้เป็นดอกน้ำตาลๆ ทั้งช่อกลืนกับกล่อง
No replies