Customer Reviews
CR
English

SHOP.edu.vn Reviews

4.66 Rating
270 Reviews
All Reviews Products Store Reviews About
Anh
Verified Buyer
Tốt
Posted 7 days ago
Anonymous
Verified Buyer
Trang Web rất dễ sử dụng
Posted 10 days ago
hoàng thị thu trang
Verified Buyer
tốt và giao hàng nhanh
Posted 15 days ago
Nguyễn Hữu Nam
Verified Buyer
SHOP uy tín
Posted 15 days ago
Anh
Verified Buyer
Sách siêu hay
Posted 16 days ago
Phạm Thị Kim Cúc
Verified Buyer
Shop xác nhận đơn nhanh, các loại sách trên web đa dạng. Tuy nhiên, Shop nên chọn lọc sách kĩ càng , tránh giao những sách bị quăn, bị bẩn. Mong shop sẽ cung cấp nhiều hơn những cuốn sách mới xuất bản của cô Trang Anh nữa .
Posted 18 days ago
Anonymous
Verified Buyer
tốt
Posted 19 days ago
Chị N.
Verified Buyer
Shop giao hàng nhanh, sách chất lượng
Posted 20 days ago
Anonymous
Verified Buyer
.
Posted 20 days ago
Chị P.
Verified Buyer
Giao hàng nhanh, cơ sở khách hàng tốt
Posted 24 days ago
Hồ Cẩm nhung
Verified Buyer
Tốt
Posted 26 days ago
Nguyễn Hữu Nam
Verified Buyer
giao hàng nhanh, đóng gói cẩn thận
Posted 26 days ago
Anh
Verified Buyer
Tốt
Posted 7 days ago
hoàng thị thu trang
Verified Buyer
tốt và giao hàng nhanh
Posted 15 days ago
Anh
Verified Buyer
Sách siêu hay
Posted 16 days ago
Anonymous
Verified Buyer
tốt
Posted 19 days ago
Anonymous
Verified Buyer
.
Posted 20 days ago
Hồ Cẩm nhung
Verified Buyer
Tốt
Posted 26 days ago
Anonymous
Verified Buyer
Trang Web rất dễ sử dụng
Posted 10 days ago
Nguyễn Hữu Nam
Verified Buyer
SHOP uy tín
Posted 15 days ago
Phạm Thị Kim Cúc
Verified Buyer
Shop xác nhận đơn nhanh, các loại sách trên web đa dạng. Tuy nhiên, Shop nên chọn lọc sách kĩ càng , tránh giao những sách bị quăn, bị bẩn. Mong shop sẽ cung cấp nhiều hơn những cuốn sách mới xuất bản của cô Trang Anh nữa .
Posted 18 days ago
Chị N.
Verified Buyer
Shop giao hàng nhanh, sách chất lượng
Posted 20 days ago
Chị P.
Verified Buyer
Giao hàng nhanh, cơ sở khách hàng tốt
Posted 24 days ago
Nguyễn Hữu Nam
Verified Buyer
giao hàng nhanh, đóng gói cẩn thận
Posted 26 days ago
Anh
Verified Buyer
Tốt
Posted 7 days ago
Nguyễn Hữu Nam
Verified Buyer
SHOP uy tín
Posted 15 days ago
Anonymous
Verified Buyer
tốt
Posted 19 days ago
Chị P.
Verified Buyer
Giao hàng nhanh, cơ sở khách hàng tốt
Posted 24 days ago
Anonymous
Verified Buyer
Trang Web rất dễ sử dụng
Posted 10 days ago
Anh
Verified Buyer
Sách siêu hay
Posted 16 days ago
Chị N.
Verified Buyer
Shop giao hàng nhanh, sách chất lượng
Posted 20 days ago
Hồ Cẩm nhung
Verified Buyer
Tốt
Posted 26 days ago
hoàng thị thu trang
Verified Buyer
tốt và giao hàng nhanh
Posted 15 days ago
Phạm Thị Kim Cúc
Verified Buyer
Shop xác nhận đơn nhanh, các loại sách trên web đa dạng. Tuy nhiên, Shop nên chọn lọc sách kĩ càng , tránh giao những sách bị quăn, bị bẩn. Mong shop sẽ cung cấp nhiều hơn những cuốn sách mới xuất bản của cô Trang Anh nữa .
Posted 18 days ago
Anonymous
Verified Buyer
.
Posted 20 days ago
Nguyễn Hữu Nam
Verified Buyer
giao hàng nhanh, đóng gói cẩn thận
Posted 26 days ago