Customer Reviews
CR
English

Review of Tổng ôn ngữ pháp Tiếng Anh (cô Trang Anh)

Verified Buyer
By Phan Thu Thuỷ
Posted on 07.05.2020
Sách rất chất lươngj, giúp em củng cố kiến thức và nâng cao điểm số :3 hơi buồn vì biết đến sách hơi muộn :v
No replies