Customer Reviews
CR
English

Review of SHOP.edu.vn

Verified Buyer
By Phạm Thùy Linh
Posted on 26.03.2020
Sách rẻ mà phí ship cũng rẻ nữa. Còn chất lượng sách thì không có j để bàn cãi nữa. Cứ phải gọi là tuyệt vời
No replies