Customer Reviews
CR
English

Review of SHOP.edu.vn

Verified Buyer
By TRƯƠNG ĐỨC PHÁT
Posted on 25.01.2020
Sách nhăn các cạnh góc và những trang bên trong bị gấp khá nhiều. Sách giao tới tay bấy bá hết trơn lun. Mong shop chuẩn bị chu đáo hơn cho lần sau.
No replies