Customer Reviews
CR
English

Review of SHOP.edu.vn

Verified Buyer
By Chị Nguyễn Phương Hà
Posted on 02.01.2020
đóng gói tốt nhưng giao hàng hơi lâu
No replies