English

Review of 500 bài luyện Đọc Hiểu - Đọc Điền Tiếng Anh

Verified Buyer
By Phạm Thị Kim Cúc
Posted on 16.05.2020
Sách đẹp, mới tuy nhiên hơi bẩn do bị phủ bụi Sách cung cấp những bài đọc rất hay và hữu ích ^^
No replies