Customer Reviews
CR
English

Review of SHOP.edu.vn

Verified Buyer
By HOÀNG THỊ HOA
Posted on 21.03.2020
Chất lượng giấy mỏng, hình ảnh không được sắc nét.
No replies