Customer Reviews
CR
English

Review of SHOP.edu.vn

Verified Buyer
By Nguyễn Khánh Bảo Lương
Posted on 19.02.2020
Sách nội dung chuẩn như cơm mẹ nấu, real kích hoạt sách id đc thêm bài giảng và còn được các anh chị giải đáp thắc mắc nữa
No replies