Customer Reviews
CR
English

SHOP.edu.vn Reviews

4.66 Rating
184 Reviews
All Reviews Products Store Reviews About
SHOP.edu.vn voluntarily participates in the program for independent verification of customer reviews. This program gives customers peace of mind when they are shopping online.
Anonymous
Verified Buyer
SHOP.edu.vn
Giao hàng nhanh chóng
Posted 2 days ago
Anonymous
Verified Buyer
Tổng ôn ngữ pháp Tiếng Anh (cô Trang Anh)
Sách ok
Posted 2 days ago
an thu trang
Verified Buyer
SHOP.edu.vn
rất tối
Posted 3 days ago
an thu trang
Verified Buyer
Tổng ôn ngữ pháp Tiếng Anh (cô Trang Anh)
Rất tốt
Posted 3 days ago
Phạm Thùy Linh
Verified Buyer
SHOP.edu.vn
Giao hàng nhanh sớm
Posted 6 days ago
Phạm Thùy Linh
Verified Buyer
Tổng ôn ngữ pháp Tiếng Anh (cô Trang Anh)
Sách rẻ mà phí ship cũng rẻ nữa. Còn chất lượng sách thì không có j để bàn cãi nữa. Cứ phải gọi là tuyệt vời
Posted 6 days ago
Chị nguyễn minh thuận
Verified Buyer
SHOP.edu.vn
Ok, giao hàng nhanh, sách mới, kh bị bóp méo do vận chuyển
Posted 11 days ago
Chị nguyễn minh thuận
Verified Buyer
Tổng ôn ngữ pháp Tiếng Anh (cô Trang Anh)
Ok
Posted 11 days ago
HOÀNG THỊ HOA
Verified Buyer
SHOP.edu.vn
Đặt hàng dễ dàng, chăm sóc khách hàng tốt.
Posted 11 days ago
HOÀNG THỊ HOA
Verified Buyer
Sinh học Campbell (dịch từ ấn bản 8) - Tặng kèm file PDF
Chất lượng giấy mỏng, hình ảnh không được sắc nét.
Posted 11 days ago
Chị hoàng thị thu trang
Verified Buyer
SHOP.edu.vn
shop tư vẫn nhiệt tình, đóng gói sách cẩn thẩn, giá rẻ hơn những chô khác nhưng chất lượng sách vẫn tốt
Posted 13 days ago
Chị hoàng thị thu trang
Verified Buyer
Tổng ôn ngữ pháp Tiếng Anh (cô Trang Anh)
shop tư vẫn nhiệt tình, đóng gói sách cẩn thẩn, giá rẻ hơn những chô khác nhưng chất lượng sách vẫn tốt
Posted 13 days ago
Anonymous
Verified Buyer
SHOP.edu.vn
Giao hàng nhanh chóng
Posted 2 days ago
an thu trang
Verified Buyer
SHOP.edu.vn
rất tối
Posted 3 days ago
Phạm Thùy Linh
Verified Buyer
SHOP.edu.vn
Giao hàng nhanh sớm
Posted 6 days ago
Chị nguyễn minh thuận
Verified Buyer
SHOP.edu.vn
Ok, giao hàng nhanh, sách mới, kh bị bóp méo do vận chuyển
Posted 11 days ago
HOÀNG THỊ HOA
Verified Buyer
SHOP.edu.vn
Đặt hàng dễ dàng, chăm sóc khách hàng tốt.
Posted 11 days ago
Chị hoàng thị thu trang
Verified Buyer
SHOP.edu.vn
shop tư vẫn nhiệt tình, đóng gói sách cẩn thẩn, giá rẻ hơn những chô khác nhưng chất lượng sách vẫn tốt
Posted 13 days ago
Anonymous
Verified Buyer
Tổng ôn ngữ pháp Tiếng Anh (cô Trang Anh)
Sách ok
Posted 2 days ago
an thu trang
Verified Buyer
Tổng ôn ngữ pháp Tiếng Anh (cô Trang Anh)
Rất tốt
Posted 3 days ago
Phạm Thùy Linh
Verified Buyer
Tổng ôn ngữ pháp Tiếng Anh (cô Trang Anh)
Sách rẻ mà phí ship cũng rẻ nữa. Còn chất lượng sách thì không có j để bàn cãi nữa. Cứ phải gọi là tuyệt vời
Posted 6 days ago
Chị nguyễn minh thuận
Verified Buyer
Tổng ôn ngữ pháp Tiếng Anh (cô Trang Anh)
Ok
Posted 11 days ago
HOÀNG THỊ HOA
Verified Buyer
Sinh học Campbell (dịch từ ấn bản 8) - Tặng kèm file PDF
Chất lượng giấy mỏng, hình ảnh không được sắc nét.
Posted 11 days ago
Chị hoàng thị thu trang
Verified Buyer
Tổng ôn ngữ pháp Tiếng Anh (cô Trang Anh)
shop tư vẫn nhiệt tình, đóng gói sách cẩn thẩn, giá rẻ hơn những chô khác nhưng chất lượng sách vẫn tốt
Posted 13 days ago
Anonymous
Verified Buyer
SHOP.edu.vn
Giao hàng nhanh chóng
Posted 2 days ago
an thu trang
Verified Buyer
Tổng ôn ngữ pháp Tiếng Anh (cô Trang Anh)
Rất tốt
Posted 3 days ago
Chị nguyễn minh thuận
Verified Buyer
SHOP.edu.vn
Ok, giao hàng nhanh, sách mới, kh bị bóp méo do vận chuyển
Posted 11 days ago
HOÀNG THỊ HOA
Verified Buyer
Sinh học Campbell (dịch từ ấn bản 8) - Tặng kèm file PDF
Chất lượng giấy mỏng, hình ảnh không được sắc nét.
Posted 11 days ago
Anonymous
Verified Buyer
Tổng ôn ngữ pháp Tiếng Anh (cô Trang Anh)
Sách ok
Posted 2 days ago
Phạm Thùy Linh
Verified Buyer
SHOP.edu.vn
Giao hàng nhanh sớm
Posted 6 days ago
Chị nguyễn minh thuận
Verified Buyer
Tổng ôn ngữ pháp Tiếng Anh (cô Trang Anh)
Ok
Posted 11 days ago
Chị hoàng thị thu trang
Verified Buyer
SHOP.edu.vn
shop tư vẫn nhiệt tình, đóng gói sách cẩn thẩn, giá rẻ hơn những chô khác nhưng chất lượng sách vẫn tốt
Posted 13 days ago
an thu trang
Verified Buyer
SHOP.edu.vn
rất tối
Posted 3 days ago
Phạm Thùy Linh
Verified Buyer
Tổng ôn ngữ pháp Tiếng Anh (cô Trang Anh)
Sách rẻ mà phí ship cũng rẻ nữa. Còn chất lượng sách thì không có j để bàn cãi nữa. Cứ phải gọi là tuyệt vời
Posted 6 days ago
HOÀNG THỊ HOA
Verified Buyer
SHOP.edu.vn
Đặt hàng dễ dàng, chăm sóc khách hàng tốt.
Posted 11 days ago
Chị hoàng thị thu trang
Verified Buyer
Tổng ôn ngữ pháp Tiếng Anh (cô Trang Anh)
shop tư vẫn nhiệt tình, đóng gói sách cẩn thẩn, giá rẻ hơn những chô khác nhưng chất lượng sách vẫn tốt
Posted 13 days ago