Customer Reviews
CR
English

Maskirni pamučni kačket Woodland Reviews

4.28 Rating
18 Reviews
Anonymous
Verified Buyer
Pogresno 2 puta ispiruceno...nije isti artikal koji je porucen
Posted 2 days ago
Srećko Mladenović
Verified Buyer
Posted 33 days ago
Anonymous
Verified Buyer
Posted 39 days ago
Anonymous
Verified Buyer
Posted 95 days ago
Marko
Verified Buyer
U poredjenju sa šeširom koji sam skoro kupio u shop - u... Iskreno sam razočaran
Posted 124 days ago
Anonymous
Verified Buyer
Posted 127 days ago
Dragan Vasilev
Verified Buyer
Posted 129 days ago
Branko Vojvodic
Verified Buyer
Dobar kacket
Posted 136 days ago
Viktor Gluvakov
Verified Buyer
Posted 141 days ago
Miodrag Protić
Verified Buyer
Posted 150 days ago
Ivan Zivkovic
Verified Buyer
Posted 157 days ago
Miloš Ž.
Verified Buyer
Posted 169 days ago
Anonymous
Verified Buyer
Pogresno 2 puta ispiruceno...nije isti artikal koji je porucen
Posted 2 days ago
Anonymous
Verified Buyer
Posted 39 days ago
Marko
Verified Buyer
U poredjenju sa šeširom koji sam skoro kupio u shop - u... Iskreno sam razočaran
Posted 124 days ago
Dragan Vasilev
Verified Buyer
Posted 129 days ago
Viktor Gluvakov
Verified Buyer
Posted 141 days ago
Ivan Zivkovic
Verified Buyer
Posted 157 days ago
Srećko Mladenović
Verified Buyer
Posted 33 days ago
Anonymous
Verified Buyer
Posted 95 days ago
Anonymous
Verified Buyer
Posted 127 days ago
Branko Vojvodic
Verified Buyer
Dobar kacket
Posted 136 days ago
Miodrag Protić
Verified Buyer
Posted 150 days ago
Miloš Ž.
Verified Buyer
Posted 169 days ago
Anonymous
Verified Buyer
Pogresno 2 puta ispiruceno...nije isti artikal koji je porucen
Posted 2 days ago
Anonymous
Verified Buyer
Posted 95 days ago
Dragan Vasilev
Verified Buyer
Posted 129 days ago
Miodrag Protić
Verified Buyer
Posted 150 days ago
Srećko Mladenović
Verified Buyer
Posted 33 days ago
Marko
Verified Buyer
U poredjenju sa šeširom koji sam skoro kupio u shop - u... Iskreno sam razočaran
Posted 124 days ago
Branko Vojvodic
Verified Buyer
Dobar kacket
Posted 136 days ago
Ivan Zivkovic
Verified Buyer
Posted 157 days ago
Anonymous
Verified Buyer
Posted 39 days ago
Anonymous
Verified Buyer
Posted 127 days ago
Viktor Gluvakov
Verified Buyer
Posted 141 days ago
Miloš Ž.
Verified Buyer
Posted 169 days ago