Customer Reviews

Review of Karate-Gi Tokaido KATA MASTER Athletic, WKF Approved - 11oz

By martine soyer
Verified Buyer
Posted on 05.07.2018
Les coutures pas trop soignées pour un kimono Tokaido. Emballage fouille, arrivées en partie ouvert ainsi que le sac nylon ou se trouvait le kimono
No replies