Customer Reviews
CR
English

Review of Cửa hàng điện thoại Alofone

Verified Buyer
By Thắng
Posted on 18.11.2019
Tai nghe hơi nhỏ nên ko cầm đc Vỏ máy vẫn hơi hở.
1 out of 1 people found this review helpful
No replies